Select Page

Informacije za putovanje

Vrijeme dolaska na aerodrom

Da biste ispoštovali aerodromske procedure – registraciju i prošli sve kontrole prije dolaska do odgovarajućeg izlaza za let, neophodno je da dođete na vrijeme. Aerodrom ne može biti odgovoran ukoliko zbog kasnog dolaska ne uspijete da se ukrcate na let.

Šalteri za registraciju putnika na aerodromu se otvaraju 120 minuta, a zatvaraju 30 minuta prije planiranog vremena polijetanja vazduhoplova.

Vrijeme zatvaranja šaltera može biti i restriktivnije u zavisnosti od avio kompanije, klase, prebukiranosti sjedišta na letu i slično.

Potrebno je biti na Aerodromu najkasnije 2 sata prije planiranog vremena polijetanja vazduhoplova.

Proces prijave za let

Potrebna dokumenta

Avionska karta

Prije kupovine karte provjerite vizni režim zemlje u koju putujete.

Pasoš i lična karta

Provjerite datum važenja pasoša, lične karte i validnost vize.

Dodatna dokumenta 

Važi za djecu koja putuju bez pratnje ili sa jednim roditeljem.

Prilikom planiranja putovanja raspitajte se da li su vam potrebne vize na aerodromima zemalja gdje presijedate u drugi vazduhoplov i/ili zemlji aerodroma odredišta. 

Više informacija u vezi sa potrebnim dokumentima i viznim režimom možete potražiti od:

Transferni putnici

Putnicima koji svoje putovanje nastavljaju drugim letom, po slijetanju na Aerodrom, nudimo i mogućnost prolaska do izlaza za neredni let (ako već posjeduju kupon za ukrcavanje na vazduhoplov za sledeći let) ili mogućnost registracije za nastavak putovanja (ukoliko već nijesu registrovani na prethodnoj stanici) bez napuštanja carinske zone aerodroma i ulaska na teritoriju Crne Gore.

Za korišćenje ovih mogućnosti neophodno je da se javite na šalter za transferne putnike koji se nalazi odmah sa desne strane, po ulasku u salu za dolaske, a prije šaletra za pasošku kontrolu.

Na šalteru za transferne putnike neophodno je da aerodromskom osoblju prijavite (ukoliko imate) predati prtljag, kojeg ste registrovali na nekom od prethodnih aerodroma, dostavljanjem odsječka prtljažnog privjeska, kako bi isti bio utovaren na vaš naredni let.

Djeca bez pratnje

Roditelji/staratelji koji šalju dijete od 5 do 12 godina starosti na put bez pratnje u obavezi su:

  1. da obezbijede sva potrebna dokumenta za dijete — pasoš, vizu (ukoliko je neophodna), avionsku kartu, ovjerenu saglasnost za putovanje;
  2. da popune i potpišu poseban obrazac u vezi sa uslovima za prevoz djeteta;
  3. da obavezno obezbijede podatke o osobi (ime, prezime, adresa, telefon) koja će sačekati dijete, kao i da obezbijede da ta osoba bude na aerodromu u vrijeme predviđeno za dolazak vazduhoplova;
  4. da ostanu na aerodromu sve do polijetanja vazduhoplova, u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta;
  5. da se postaraju da u dječijem prtljagu nema robe koja podliježe carini, kao ni predmeta koji nijesu za dječiju upotrebu.

Naše osoblje će pri odlasku, preuzeti dijete od roditelja/staratelja, pomoći pri registraciji na let i oko njegovog ručnog prtljaga, sprovesti dijete kroz sve kontrole, biti uz njega sve do ukrcavanja na vazduhoplov, ispratiti dijete do ulaska u putničku kabinu vazduhoplova i predati dijete na dalju brigu osoblju vazduhoplova izabrane kompanije.

Naše osoblje će po slijetanju preuzeti dijete od posade vazduhoplova, ispratiti dijete kroz kontrole, pomoći mu oko preuzimanja prtljaga, brinuti o djetetu do dolaska lica koje ga čeka, identifikovati ga na osnovu pratećih dokumenata i predati mu dijete.

Skip to content