Select Page

GDPR

DPO

Rukovalac podataka o ličnosti odredio je Lice za zaštitu podataka o ličnosti, te sva pitanja u vezi obrade podataka o ličnosti mogu se slati na email adresu: [email protected], odnosno na adresu Društva “Aerodromski put” bb 81000 Podgorica, sa naznakom “za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Politiku privatnosti Aerodroma Crne Gore AD možete preuzeti ovdje.

Aktivnosti

Tokom decembra mjeseca 2023. godine, “Aerodromi Crne Gore” AD, organizovali su, i u saradnji sa kompanijom “ISOMONT” D.O.O, sproveli obuku za zaposlene sa aerodroma Podgorica i Tivat kojima je pri obavljanju posla neophodno da obradjuju podatke o licnosti putnika. Navedeno, u cilju podizanja svijesti zaposlenih o znacaju i zastiti licnih podataka putnika, sve u skladu sa zahtjevima GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR-a).

Skip to content