Select Page

GDPR

DPO

Rukovalac podataka o ličnosti odredio je Lice za zaštitu podataka o ličnosti, te sva pitanja u vezi obrade podataka o ličnosti mogu se slati na email adresu: [email protected], odnosno na adresu Društva “Aerodromski put” bb 81000 Podgorica, sa naznakom “za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Skip to content