Select Page

No Drone Zone

U Crnoj Gori je registrovano 309 operatora bespilotnih letilica – dronova, ali je broj dronova koji su u upotrebi značajno veći.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo pokrenula je i ove godine edukativnu kampanju o načinima sigurnog upravljanja dronovima u cilju uvođenja što više operatora dronova u regulatorne okvire. Agencija kroz vođenje ove kampanje insistira na poštovanju regulatornih okvira iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, od strane operatora dronova, kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, ali ni do ugrožavanja lica i imovine na tlu.

Dronovi doživljavaju pravu ekspanziju, i to ne samo za snimanje iz vazduha, već se pokazuju vrlo korisnim u nadzoru infrastrukture, šuma, poljoprivrednih dobara, drumskog saobraćaja i slično. Ipak, važno je da se svi koji upravljaju dronovima pridržavaju određenih pravila, kako bismo izbjegli neželjene događaje, kao što su sudar drona sa vazduhoplovom ili pad drona na zemlju, što može ugroziti živote ljudi i imovinu.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

U cilju suzbijanja nelegalne upotrebe dronova, Agencija za civilno vazduhoplovstvo je potpisala sporazum sa Upravom policije. Ovim se stiču uslovi da se zajedničkim aktivnostima obavljaju efikasnije mjere nadzora upotrebe dronova.

Pravila za sigurno upravljanje dronovima

  Apsolutno je zabranjeno letenje noću i u blizini aerodroma, kao i izbacivanje predmeta iz drona tokom leta.

  Dron sve vrijeme mora biti unutar vidnog polja rukovaoca i maksimalno do 500m udaljenosti horizontalno, te najviše 150m iznad zemlje ili vode.

  Dron se ne smije približiti na manje od 150m skupovima ljudi i na udaljenost manjoj od 30m od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih vazduhoplova, puteva, željezničkih pruga, dalekovoda i sličnih objekata.

  Važno je još jednom naglasiti osnovne regulatorne zahtjeve koji se postavljaju pred operatore dronova:

  Svi operatori čiji dronovi imaju masu veću od pola kilograma, sa doletom preko 15 metara i visinom preko 10 metara, treba da se evidentiraju kod Agencije. Evidentiranje dronova je besplatno.

  S druge strane, odobrenje Agencije za izvođenje operacije dronom potrebno je samo kada se radi o dronovima veće težine i ako lete bliže gradskim sredinama ili skupovima ljudi.

  U slučaju nelegalne upotrebe dronova, postoji mogućnost novčanih kazni i pokretanja sudskih postupaka zbog ugrožavanja javnog reda i mira.

  Za više informacija o sigurnoj upotrebi dronova posjetite zvanične kanale Agencije za civilno vazduhoplovstvo: 

  Skip to content