Select Page

Politika zaštite životne sredine u Aerodromima Crne Gore A.D.

ISO 14001:2004

Politika zaštite životne sredine u Aerodromima Crne Gore A.D.

Aerodromi Crne Gore A.D. konstantno planiraju, sprovode, provjeravaju i ocjenjuju efikasnost preduzetih aktivnosti usmjerenih prema zaštiti životne sredine kroz ispunjenje zahtjeva sadržanih u međunarodnim normama i propisima, kao i zakonskim propisima Države Crne Gore, u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine i kontrole štetnih uticaja na životnu sredinu.

Podsticajem razvoja i savremenim vođenjem poslovnih procesa i tehnologija u cilju smanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu, povećanjem stepena iskorišćenosti energije, kao i adekvatnim upravljanjem otpadom, kod svih učesnika poslovnih procesa razvija se svijest o stalnoj potrebi zaštite životne sredine sa težištem na preventivnom djelovanju. U tom smislu posebna pažnja se poklanja praćenju iskustava djelatnosti evropskih i svjetskih Aerodroma, kao i stalnom usavršavanju i obrazovanјu.

Politika upravljanja životnom sredinom je okvir za donošenje ocjene o nivou ostvarenja opštih i posebnih menadžerskih ciljeva upravljanja životnom sredinom.

Planovi, aktivnosti i postupci zaštite životne sredine konstantno se usklađuju sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001:2004. Njihovo ispunjenje predstavlja minimalni nivo kvaliteta sistema upravljanja životnom sredinom u Aerodromima Crne Gore A.D.

Politika upravljanja životnom sredinom je okvir za donošenje ocjene o nivou ostvarenja opštih i posebnih menadžerskih ciljeva upravljanja životnom sredinom. Operacionalizacijom postavljenih ciljeva na svim nivoima upravljanja, kao i stalnim sprovođenjem postupaka u Aerodromima Crne Gore A.D. sistematski i u cjelosti se sprovodi Politika zaštite životne sredine, čija djelotvornost sistema se periodično i provjerava.

Politika upravljanja životnom sredinom obavezuje sve zaposlene i ugrađena je u sve dokumente integrisanog sistema kvaliteta Aerodroma Crne Gore A.D. Doprinos sprovođenju Politike upravljanja životnom sredinom smatra se doprinosom poboljšanju integrisanog sistema kvaliteta na Aerodromima Podgorica i Tivat.

Ekološka politika u Aerodromima Crne Gore A.D. usmjerena je na održivi razvoj, kao i adekvatan odnos prema životnoj sredini i zajednici. Kao društveno odgovorna kompanija Aerodromi Crne Gore A.D. posluju u skladu sa svim principima zaštite životne sredine i održivog razvoja propisanih nacionalnim i međunarodnim propisima.

Sistem upravljanja životnom u Aerodromima Crne Gore zasnovan je na principima održivog razvoja i zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001:2004.

Politika upravljanja životnom sredinom u Aerodromima Crne Gore A.D. javno je objavljena.

U Aerodromima Crne Gore A.D. sprovode se kompletne aktivnosti vezane za dekarbonizaciju, čime se nastoji postizanje pristupanja većeg Nivoa akreditacije prema ACA (Airprot Carbon Accreditation) & ACI (Airport Council International).

Implementacijom svih načela za koja se ACA zalaže, kao i kroz strpljivi i predani proces rada Aerodromi Podgorica i Tivat će se pridružiti vodećim Aerodromima u smislu sprovođenja plana i programa smanjenja emisije CO2.

Postoji više nivoa aktivnosti sa ciljem smanjenja potrošnje energije, kao što su: energetski pregledi/oditi i primjena sistema za upravljanje energijom, zamjena tradicionalnog osvetljenja LED osvetljenjem, korišćenje efikasne opreme za grijanje/klimatizaciju sa najnovijom tehnologijom, optimizacija podešavanja temeprature ili osvjetljenja. Dekarbonizacija potrošnje energije je planirana uvođenjem strategije obnavljanja tehničkog voznog parka (tehničkih vozila) kako bi se stekli uslovi za prelazak na električni pogon, kao i izrada fotonaponskih panela na Aerodromima Podgorica i Tivat.

Primjenom navedenih konkretnih i aktivnih rješenja po pitanjima zaštite životne sredine Aerodromi Podgorica i Tivat imaju definisanu strategiju smanjenja emisije ugljenika uz postizanje strateškog interesa dostizanja neto nulte emisije ugljenika.

Dokument u cijelosti preuzmite ovdje.

Skip to content