Select Page

Dozvoljeni prtljag

Ručni prtljag

 • Ručni prtljag mora biti dimenzija 56cm x 45cm x 25cm (prema IATA standardu), i težine do 8kg. (Ova ograničenja mogu varirati u zavisnosti od avio kompanije, klase prevoza, rute, tarife itd)
 • Ručni prtljag mora biti prijavljen na šalteru za registraciju putnika i prtljaga.
 •  Ručni prtljag, kao i njegov sadržaj mora biti upakovan u skladu sa svim propisanim mjerama.
 • Avio kompanija može zahtijevati da ručni prtljag bude odložen zajedno sa predatim prtljagom u prtljažnike vazduhoplova. Ova procedura se najčešće upotrebljava za: dječija kolica, korpe ili stolice; invalidska kolica i pomagala i sav ostali ručni prtljag, kada su u pitanju manji vazduhoplovi sa nedostatkom prostora u putničkoj kabini.

  Odgovornost putnika je da ručni prtljag i ostalu svojinu nikad ne ostavlja bez nadzora.

 

Prevoz kućnih ljubimaca i životinja

Kućni ljubimci mogu biti primljeni na let samo ukoliko se ispune posebni uslovi:

 • Mačke, manji psi i pojedine sitne životinje se mogu ponijeti kao ručni prtljag, pod uslovom da zajedno sa kavezom ne prelaze 8kg.
 • Veće životinje se primaju na let kao predati prtljag uz poseban tretman prilikom rukovanja i utovara.

  Za detaljnije informacije o uslovima i ograničenjima prevoza kućnih ljubimaca i životinja možete kontaktirati odabranu avio kompaniju.

Za informacije o prevozu kućnih ljubimaca i ostalih životinja, putnik uvijek treba da se informiše kod izabrane avio kompanije. Generalno, kućni ljubimci i ostale životinje, u odlasku, mogu biti primljeni na let samo ukoliko se ispune posebni uslovi:

 1. Najava – na aerodromu se vrši provjera da li je putnik najavio prevoz životinje prevoziocu i da li je platio uslugu, naplata po potrebi;
 2. Provjera detalja o rasi životinje (agresivne rase pasa su zabranjene za prevoz kod pojedinih prevozilaca, prijem pojedinih rasa pasa sa specifičnim disajnim sistemom ili sa spljoštenom njuškom je takođe uslovljen pravilima prevozilaca uslijed rizika po zdravlje, a to su rase poput ši-cua, mopsa, buldoga i sl.) i uzrastu životinje (prijem na prevoz životinja nedovoljne starosti nije dozvoljen u skladu sa pravilima prevozilaca);
 3. Provjera da li putnik posjeduje odgovarajuću dokumentaciju za životinju u skladu sa putnim pravilima zemlje odredišta (pasoš za ljubimce, potvrde o vakcinaciji i sl.);
 4. Provjera da li je životinja u adekvatnom transporteru;
 5. Prijem životinje na let – unos u putničku kabinu (životinja do 8kg sa transporterom) ili utovar u bagažnike vazduhoplova (u zavisnosti od težine životinje i pravila prevozioca).

Prijem životinje u putničku kabinu može biti uslovljen i ograničenjem broja životinja na letu ili prisustvom životinja različitih vrsta koje se ne trpe u istom odjeljku kabine (biznis ili ekonomska klasa).

Utovar u bagažnike vazduhoplova podrazumijeva odvajanje vlasnika od životinje neposredno prije slanja životinje na utovar, dok samom utovaru životinje prethodi posebna bezbjednosna kontrola transportera i životinje, uparivanje prtljažnog privjeska na transporteru, planiranje i koordinisanje utovara sa posadom vazduhoplova na način da životinja bude utovarena u odjeljku sa odgovarajućom ventilacijom, grijanjem, svijetlom, gdje je transporter osiguran od pokretanja i zaštićen od prtljaga i ostalog tereta.

Prilikom dolaska na aerodrom sa kućnim ljubimcem ili drugom životinjom, vlasnik prolazi kontrolu nadležnih institucija na graničnom prelazu, uz prilaganje neophodne dokumentacije.

Predati prtljag

Dozvoljena količina predatog prtljaga, koji može biti registrovan bez doplate, zavisi od avio kompanije koja može definisati besplatnu dozvoljenu količinu predatog prtljaga koristeći:

 • pravilo težine – pri čemu se kroz putničku kartu određuje količina prtljaga u kilogramima, bez obzira na broj komada (npr: putnik u ekonomskoj klasi prevoza može predati 20kg, dok putnik koji putuje biznis klasom ima pravo i na 30kg prtljaga).
 • pravilo komada – pri čemu se  kroz putničku kartu određuje broj komada  prtljaga, uz neka dodatna ograničenja (npr: putnik u ekonomskoj klasi prevoza može predati jedan komad prtljaga do 23kg, čije ukupne dimenzije (dužina+širina+visina) ne prelaze 158cm).

Prilikom kupovine karte informišete se o navedenim pravilima i pripremite vaš prtljag u skladu sa bezbjednosnim ograničenjima prije dolaska na aerodrom. Za sve detalje možete kontaktirati odabranu putničku agenciju ili avio kompaniju.

Obavezno je prilikom prijave na let prijaviti oružije i municiju u predatom prtljagu. Takođe, prilikom prijave na let, za svaki predati putnički prtljag dobićete prtljažni odsječak koji služi za identifikovanje prtljaga pri preuzimanju, pa ste dužni da ga čuvate do kraja vašeg putovanja.

Jedan predati putnički prtljag može imati maksimalnu težinu od 32kg. Ukoliko Vaš predati prtljag nije u okviru ograničenja (težina, broj komada, dimenzije), avio kompanija ima pravo na naplatu viška prtljaga. 

Korisni savjeti:

 • stavite oznaku sa jasno ispisanim imenom, prezimenom i adresom na prtljag (oznake dostupne na šalteru za registraciju na let)
 • vrijedne i lomljive stvari, elektronske uređaje, važna dokumenta i lijekove nosite isključivo u ručnom prtljagu
 • uklonite sve oznake i naljepnice od ranijih putovanja (iste mogu prouzrokovati greške prilikom sortiranja prtljaga)
 • osigurajte prtljag sa postojećim bravama ili katancima, a po potrebi koristite i trake za stezanje prtljaga
 • vrijedne kofere umotajte u celofan kako biste ih zaštitili od habanja.

Posebni prtljag

 • Na šalteru za registraciju prtljaga možete prijaviti i prtljag koji zahtijeva dodatnu pažnju prilikom rukovanja i transporta.
 • Određena vrsta prtljaga, poput životinja,  invalidska kolica i pomagala, bicikla itdmogu biti podložna dodatnim ograničenjima Za više detalja možete kontaktirati odabranu avio kompaniju.
 • Ova vrsta prtljaga, zbog svojih karakteristika, ne može biti prenošena trakom za prtljag već se tretira na poseban način.
 • Za slučaj gubitka tako napuštenog prtljaga Aerodrom Podgorica ne može snositi odgovornost.

 • Dužni ste to da označite ovakav tip prtljaga najkasnije 40 minuta prije planiranog vremena polijetanja vazduhoplova (po već gore opisanoj proceduri).

 • Ne ostavljajte prtljag bez nadzora jer će isti u tom slučaju biti tretiran kao sumnjiv i biti podvrgnut posebnim bezbjedonosnim mjerama.
 • Za slučaj gubitka tako napuštenog prtljaga Aerodrom Podgorica ne može snositi odgovornost.
 • Životinje moraju biti u odgovarajućem kavezu kako bi bile primljene na let kao predati prtljag.
 • Dužni ste to da označite ovakav tip prtljaga najkasnije 40 minuta prije planiranog vremena polijetanja vazduhoplova (po već gore opisanoj proceduri).
 • U obavezi ste da prilikom prijave na let prijavite oružije i municiju u predatom prtljagu.

Litijumske baterije

Litijumske baterije se nalaze svuda i one predstavljaju opasne materije.
Kada dođe do oštećenja i kratkog spoja, litijumske baterije mogu izazvati požar.
Stoga je poželjno je da predmete koji sadrže litijumske baterije ne nosite u predatom prtljagu.
Nosite ih sa sobom.
Radi vaše sigurnosti, molimo vas da slijedite sljedeća pravila.

Neprispjeli prtljag

U slučaju neprispjeća, oštećenja i/ili orobljavanja prtljaga, ili gubitka ličnih stvari, možete se javiti na šalteru službe Izgubljeno/Nađeno. Aerodrom Podgorica pruža i usluge asistencije prilikom pravljenja zapisnika i upoznavanja putnika sa pravilima avio-kompanija u slučaju prispjeća oštećenog ili orobljenog prtljaga. Radno vrijeme šlužbe je od 07 časova do slijetanja poslednjeg planiranog vazduhoplova u dolasku. Više informacije možete pronaći na stranici Izgubljeno/Nađeno.

Skip to content