Select Page

Prava putnika

Regulativa br. 261/2004 Evropskog parlamenta i savjeta od 11. februara 2004. je uvrdila zajednička pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju odbijanja ukrcaja i otkazivanja ili dužeg odlaganja letova. Cijeli dokument možete preuzeti ovdje

Prema regulativi Evropskog parlamenta Izabrana avio-kompanija je dužna da vam, u zavisnosti od okolnosti, pruži potrebnu pomoć, nezavisno od toga da li je vaš let otkazan, odložen ili ste iz nekog razloga odbijeni na ukrcavanju. Imate pravo na refundaciju karte ukoliko je vaš let otkazan ili odložen ali samo ukoliko odlučite da nećete poći na let. Više informacija o pravima putnika možete naći ovdje.

Odbijeno ukrcavanje

Ukoliko vam je odbijeno ukrcavanje imate pravo na kompenzaciju u iznosu od 250€ do 600€ u zavisnosti od kilometraže i kašnjenja pri preusmjeravanju.

Duga kašnjenja

Imate pravo na refundiranje novca ukoliko vaš let kasni više od pet sati, ali samo ukoliko odlučite da nećete poći na dato putovanje.

Otkazan let 

Imate pravo na kompenzaciju samo ukoliko niste bili obaviješteni o otkazivanju leta 14 dana prije polijetanja; ukoliko ste dobili alternativu koja je bila blizu vašeg originalnog datuma polijetanja; kada avio-kompanija može dokazati da je otkazivanje leta bilo van njihove kontrole. 

Za dodatne informacije o odštete u ovim situacijama se možete obratiti odabranoj avio-kompaniji, a za slučaj nemogućnosti ostvarivanja vaših prava, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo putem sledeće elektronske adrese: [email protected].

Skip to content