Select Page

Aviacioni i përgjithshëm

Kërkesa për të kryer një fluturim

Për të kryer një fluturim të aviacionit të përgjithshëm drejt Aeroportit të Tivat,
nevojitet që të dërgoni kërkesën Qendrës operative të Aeroportit të Tivat.

Të dhënat që duhet dërguar:

1. Tipi i avionit
2. Regjistrimi i avionit
3. Numri i fluturimit (nëse nuk ka, të
shënohet kodi i zonës)
4. Pesha maksimale e avionit në ngritje
(MTOW)
5. Data dhe koha e planifikuar e ardhjes
në Aeroportin e Tivat me
destinacion nga i cili vjen avioni
6. Data dhe koha e planifikuar e nisjes
nga Aeroporti i Tivat me
destinacion në të cilin niset avioni

Kontakt

e-mail: [email protected]
SITA: TIVAPXH
Tel: +382 32 670 975

Ju lutemi paraqisni kërkesën tuaj jo më vonë se 36 orë përpara fluturimit të planifikuar.

Në rast se nuk jeni në gjendje të paraqisni një kërkesë shërbimi brenda periudhës së caktuar, ose në rast se keni nevojë për informacion shtesë, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Operacioneve të Aeroportit Tivat me telefon:
+382 32 670 975

Skip to content