Select Page

Periudha e pasluftës - Periudha e pasluftës

Aeroporti Tivat është themeluar pas Luftës së Dytë Botërore me rrafshim të terrenit me bar për pistë fluturimi që përdorej për trajnim të parashutisteve ushtarakë dhe civilë, si dhe për gara parashutiste. Pasi aeroporti i cili ndodhej në një lokacion me kushte të volitshme klimatike dhe meteorologjike u rregullua, ai kishte mundësi që përveç avionëve sportive të pranojë edhe avionët transportuese me dy motorë Douglas C-47, tipi ky që kishte mundësi të ulet dhe të ngrihet edhe nga aeroportet provizore. Pasi varianti civil i këtij avioni, DC-3, është përdorur në komunikacionin ajror kombëtar, terreni është rregulluar dhe i aftësuar edhe për pranim (ulje dhe ngritje) të avionëve udhëtimi me cilësi dhe të kategorisë të cilës i takonte edhe “Douglas”. Është rregulluar pista me bar gjatësie 1.300 dhe gjerësie 60 metra.

Skip to content