Select Page

1999-2003 - JP Aerodromi Crne Gore

Poslije više od tri decenije, današnji aerodrom, imenjak svog matičnog grada, modernizovano je, povećano, i savremeno opremljeno vazdušno pristanište. Ukupan izgled Podgorice, elegancija oblika i šarm nekih njegovih cjelina ili dijelova čine ga abasadorom koji najbolje zastupa svoju zemlju pred očima stranaca i putnika namjernika.

Javno preduzeće Aerodromi Crne Gore formirala je Vlada Crne Gore 1999. godine. Aerodromi u Podgorici i Tivtu su 23. aprila 2003. godine postali vlasništvo Vlade Crne Gore, nakon što su poslije višegodišnjih pregovora preuzeti od srbijanske kompanije JAT. Direktor JP Aerodromi Crne Gore je gospodin Milovan Đuričković.

Nakon što je država Crna Gora preuzela aerodrome, počeo je njihov ubrzani planski i dinamičan razvoj, kao i međunarodna promocija.

Projektom modernizacije aerodroma u Crnoj Gori vrijednim oko 30.000.000 eura, koji su kreditno podržale Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, izgrađeni su novi kapaciteti na oba aerodroma, modernizovani i rekonstruisani postojeći, nabavljena nova moderna aerodromska oprema. Ovim programom je unaprijeđen kvalitet pružanja usluga putnicima i avio-kompanijama, kao i obezbijeđena veća sigurnost i bezbjednost svim korisnicima aerodromskih usluga.

Skip to content