Select Page

14 maj 2006 - Aeroporti i ri në Podgoricë, pjesë e brandit të shtetit të pavarur të Malit të Zi

Aeroporti i ri në Podgoricë solemnisht u hap për komunikacion më datë 14 maj 2006, kurse aeroporti i rikonstruktuar dhe i modernizuar në Tivat më datë 3 qershor 2006.

Aeroportet e Malit të Zi janë anëtarë të ACI, shoqatës ndërkombëtare të aeroporteve, dhe me promovimin aktiv në takime dhe tregje të shumta ndërkombëtare kanë siguruar krijimin e brandit të njohur dhe kërkesën për vendosje të bashkëpunimit aktiv nga shumë kompani ajrore.

IP Aeroportet e Malit të Zi me sukses bashkëpunojnë me aeroportet në rajon dhe me shumë aeroporte ndërkombëtare, dhe ky institucion detyrimisht është i pranishëm, përveç takimeve të tjera, edhe në mbledhjen më të madhe të subjekteve të komunikacionit ajror që mbahet një herë në vit.

Sloganet e kompanisë sonë janë „Aeroporti Podgorica – zemra e Malit të Zi” dhe „Aeroporti Tivat – porta e Adriatikut”.

Skip to content