22.07.2014.godine “Aerodromi Crne Gore”AD tradicionalno obiljezavaju svoj jubilej - 11 godina postojanja .