Aerodromi Crne Gore potpisali su Deklaraciju iz Tuluza, čiji je cilj da se emisija CO2 u avijaciji i potpunosti eliminiše, odnosno svede na nulu do 2050. Riječ je o prvoj javno-privatnoj...