Aerodrom Tivat je od 1. januara do 6. septembra 2023. godine opslužio više putnika nego tokom cijele 2022. godine. Konkretno, od početka godine u Tivtu je opsluženo preko 655 hiljada...