Select Page

U cilju podizanja svijesti o sigurnosti u vazduhoplovstvu, na Aerodromu Tivat je održana tracionalna godišnja akcija FOD (Foreign Objects Debris) walk u kojoj je učestvovalo 70 naših zaposlenih sa kolegama iz partnerskih organizacija.

Na Aerodromu Tivat se, inače, u skladu sa važećim procedurama na dnevnoj bazi vrši kontrola prisustva FOD-a (stranih predmeta) na operativnim površinama uključujući i aktivnosti uklanjanja pronađenih predmeta i materijala koji može biti prisutan u raznim oblicima i veličinama. To su npr. šarafi, bolcevi, lančevi, žica, staklo i staklena ambalaža, plastični ili gumeni djelovi, kartonska odnosno PVC ambalaža itd.

Ipak, bez obzira na činjenicu da se svakodnevno sprovode odgovarajuće aktivnosti koje uključuju kontrolu operativnih površina i uklanjanja pronađenih materija, potrebno je konstantno raditi na podizanju svijesti kod svih zaposlenih aerodroma i drugih subjekata koji svoje poslove obavljaju u zaštićenoj zoni.

FOD Walk je bio takmičarskog karaktera, pa su svi učesnici podijeljeni u grupe obilazili pripadajuće zone operativnih površina i uklanjali pronađeni FOD, pri čemu je pobijedu odnjela grupa koja je sakupila najveću količinu.

Skip to content