„Aerodromi Crne Gore“ AD su dana 16.11.2020. godine na internet stranici Društva i dana 17.11.2020. godine u štampanom  mediju „Pobjeda“ objavili Objavještenje da će se sprovesti postupak...