Aerodromi Crne Gore su predstavili ponudu i poslovnu politku na jednom od najznačajnijih događaja u avijaciji, World Routes 2023, koji se od 14. do 17. oktobra održao u Istanbulu, a sa...