U cilju upoznavanja sa saobraćajnom kulturom u vazdušnom saobraćaju, osoblje Aerodroma Crne Gore i nacionalne avio kompanije Air Montenegro održalo je čas praktične obuke na Aerodromu...