Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 31. decembra 2023. godine opslužili 2.505.710putnika.Od toga, na Aerodromu Podgorica je opsluženo 1.657.522 putnika, a na Aerodromu...