Aerodromi Crne Gore su od 1. januara 2023. godine do sredine jula opslužili oko milion i dvjesto hiljada putnika što je na nivou rekordne 2019. godine, a kompanija na računu danas ima 15...