Iskustva Međunarodnog aerodroma Sarajevo su dragocjena za Aerodrome Crne Gore, ocijenjeno je nakon sastanka članova Odbora direktora ACG, Momčila Martinovića, Kemala Purišića i saradnika,...