S obzirom na geografsku lokaciju, Crna Gora je napristupačnija ako u nju dolazite avionom. To je siguran znak njenog neminovnog rasta i napretka. Ovo je poruka jednog od najuticajnijih...