Obavještenje u cjelosti možete preuzeti na ovom linku.  Skicu parkinga preuzmite na linku.