Na inicijativu OŠ “Sutjeska”, realizovana je još jedna posjeta đaka drugog razreda Aerodromima Crne Gore. Zahvaljujući adekvatnoj organizaciji kolega iz Službe bezbjednosti Aerodroma...