Nakon imenovanja novog Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, održana je i prva konstitutivna sjednica u Podgorici na kojoj je Jelena Maraš imenovana za predsjednicu. Članovi Odbora...