SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Osobe sa oštećenim vidom biće ravnopravni putnici na aerodromima i u kotorskoj luci Osobama sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida biće obezbijeđena bolja...