Uoči obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra, Aerodromi Crne Gore predstavili su infrastrukturu koja nas čini kompanijom koja je pristupačna za samostalno kretanje i...