Aerodromi Crne Gore nijesu mijenjali cjenovnu politiku od 2014. godine, a prilikom posljednjeg povećanja naknada vodilo se računa o troškovima kompanije i konkurentnosti, koja nije...