Dragi inovatori, praktičari, konceptualni mislioci, preduzetnici, kreativni pojedinci iz svih domena, start-upova, istraživačkih organizacija i kompanija koje rade na inovativnim i...