Select Page

ACG dio Interreg Dunavskog transnacionalnog programa DANOVA za poboljašnje dostupnosti aerodroma slijepim i slabovidim putnicima

DANOVA – Inovativne usluge prevoza slijepih i slabovidih putnika u Dunavskom regionu je projekat transnacionalne saradnje koji sufinansira Interreg Dunavski transnacionalni program, jedan od programa Evropske teritorijalne saradnje koji finansira Evropska unija. Cilj projekta DANOVA je poboljšanje dostupnosti aerodroma, luka, željeznica i autobuskih stanica slijepim i slabovidim osobama razvijanjem niza novih usluga kako bi im se omogućio potupni pristup svim informacijama i uslugama prevoza. Projekat u trajanju od 30 mjeseci (1. jula 2020. – 31. decembra 2022. godine) i ukupnog budžeta od 2.192.546,66 eura okuplja partnere iz 9 različitih zemalja motivisanih da rade zajedno kako bi transportni kapaciteti postali pristupačniji.

U Evropi postoji preko 30 miliona slijepih i slabovidih osoba koje ne mogu samostalno da putuju, jer više od 96% evropskog transportnog sistema, posebno u Dunavskom regionu, još uvijek nije u potpunosti dostupno osobama sa oštećenim vidom. Mnogim slijepim i slabovidim putnicima je izuzetno teško, a u nekim slučajevima čak i nemoguće, da koriste konvencionalni prevoz, poput aviona, željeznice ili gradskog javnog prevoza. Razlozi za to su različiti: slijepi i slabovidi putnici nemaju jednak pristup najnovijim vizuelnim ili pismenim informacijama u vezi sa prevozom; osoblje često nije obučeno za podršku i adekvatnu komunikaciju sa slijepim i slabovidim putnicima; nedostaje adekvatno dostupna infrastruktura; postoje razlike u nacionalnim zakonodavnim propisima itd. U cijelom Dunavskom regionu, oragnizacije koje predstavljaju i u službi su potreba slijepih i slabovidih lica, ističu rastuću potražnju za uslugama čijim će se uspostavljanjem stvoriti ambijent uključenosti i dostupnosti u transportnim sadržajima, te samim tim omogućiti jednak tretman slijepih lica. Primjenom integrativnog i transnacionalnog pristupa, DANOVA ima za cilj da odgovori na datu potrebu, ostvarivanjem  nekoliko konkretnih i opipljivih rezultata projekta:

 

– Međunarodno istraživanje o najboljim rješenjima koja će se prenijeti u Dunavski region;

-Strategija za podršku donosiocima odluka da efikasno prenose identifikovana rješenja;

– Uključivanje zainteresovanih strana u proces dizajniranja novog transnacionalnog koncepta potpuno pristupačnog sistema prevoza slijepim i slabovidim putnicima u Dunavskom regionu;

– Testiranje inovativnih rješenja na teritorijama država koje su uključene u projekat;

– Obučavanje osoblja kako da koristi nove usluge, kako da adekvatno pomogne i kako da komunicira sa slijepim putnicima.

 

Konzorcijum od 14 partnera predvodi Aerodrom Dubrovnik (Hrvatska). Konzorcijum je dobro uravnotežen u pogledu uključenosti aerodroma, luka, istraživačkih institucija, lokalnih vlasti i udruženja koja predstavljaju slijepe osobe: Aerodrom Bratislava, Aerodrom u Budimpešti, Centar za budimpeštanski transport, Univerzitet u Mariboru, Bugarska asocijacija za transfer i tehnološke inovacije, Hrvatski Sindikat slijepih, Austrijska federacija slijepih i slabovidih, Lučka uprava Dubrovnik, Opština Maribor, Aerodromi Crne Gore, Luka Kotor, Međunarodni aerodrom Sarajevo, Udruženje slijepih Moldavije. U projektu učestvuju i 4 pridružena partnera: Slovačka unija slijepih i slabovidih osoba, Aerodrom Ljubljana, Uprava za civilno vazduhoplovstvo Republike Moldavije i DEKS Inovacioni centar.

Detalji projekta:

Broj projekta: 543

Datum početka: 01.07.2020

Datum završetka: 31.12.2022

Skip to content