Select Page

Aerodromi Crne Gore potpisali su Deklaraciju iz Tuluza, čiji je cilj da se emisija CO2 u avijaciji i potpunosti eliminiše, odnosno svede na nulu do 2050. Riječ je o prvoj javno-privatnoj inicijativi ove vrste u vazduhoplovstvu na globalnom nivou.

 

Eliminacija CO2 iz avijacije se prvi put pominje 2019. godine u rezoluciji Međunarodnog savjeta aerodroma, a formalizovana je danas, u okviru francuskog  predsjedavanja EU koja je domaćin Evropskog samita avijacije.

 

Za sada, ambicioznom cilju, pristupilo je 77 aerodromskih operatera sa oko 200 evropskih aerodroma. Spisak potpisnika možete naći na ovom linku: https://www.aci-europe.org/toulouse-declaration
Na svjetskom nivou, potpisnika je oko 400.

 

Aerodromi Crne Gore su ponosni što su dio evropske ekipe koja predvodi borbu za zdravu životnu sredinu, a samim tim se obavezuje i da će korišćenjem obnovljivih izvora energije postupno izmijeniti procese rada, čime ćemo doprinijeti osnaživanju ekološke svijesti i očuvanju našeg jedinog doma, planete Zemlje. Za Crnu Goru, koja je i po Ustavu ekološka država, pristup ovoj deklaraciji je bila i naša državna obaveza.

Skip to content