Select Page
Uoči obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa 15. oktobra, Aerodromi Crne Gore predstavili su infrastrukturu koja nas čini kompanijom koja je pristupačna za samostalno kretanje i funkcionisanje osoba sa oštećenim vidom. 

Izvršni direktor ACG, Vladan Drašković je na Aerodromu Podgorica predstavio rezultate projekta “Inovativne usluge transporta za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida – DANOVA” koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

Nakon radnog dijela sastanka, u pratnji izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Gorana Macanovića testirana je kompletna infrastruktura.

„Čestitam Aerodromima Crne Gore. Sada je osobama sa potpuno i djelimično oštećenim vidom zadovoljstvo da budu vaši korisnici. Takođe, moram da kažem da su Aerodromi Crne Gore sada jedna, možda i najpristupačnija institucija za osobe sa oštećenim vidom“, kazao je Macanović na konferenciji za medije.

„Ono što je meni veoma važno kao građaninu Crne Gore je i to da će i svakog turistu sa oštećenim vidom koji dođe na Aerodrome Crne Gore dočekati taktilne trake koje vode do pasoške kontrole i što će imati prioritet prilikom prelaska granice“, dodao je on. 

Macanović očekuje da se ostale ustanove ugledaju na Aerodrome Crne Gore.

„Nadam se da će ACG biti primjer u vezi sa tim kako institucije sistema, tako i ona preduzeća koja pružaju usluge široj javnosti, treba da unaprijede svoje usluge kako bi ravnopravno i pružale dostajanstveno koršćenje od strane osoba sa oštećenim vidiom“, naveo je Macanović.

Među prvim putnicima koji su praktično iskusili novu infrastrukturu, od izlaska iz automobila do aviona i nazad, bio i predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, Veselin Joketić.

„Prilikom dolaska, susrele su me staze voditelje, zahvaljujući kojima sam, uz asistenta, došao do šaltera. Tu sam sreo ljubazno osoblje koje me je diskretno pitalo da li sam osoba invaliditetom što sam potvrdio ali i rekao da mi nije potrebna asistencija. Vaša koleginica mi je, međutim, skrenula pažnju da joj je ta informacija potrebna u slučaju nekih eventualnih vanrednih dešavanja. Prilikom povratka, na samom ulasku u aerodromsku zgradu, diskretno mi je prišla službenica koja me je pitala da li mi treba asistencija do pasoške kontrole s obzirom na to da su velike gužve. Naravno da sam prihvatio tu ponudu. Oduševljen sam ljubaznošću i diskretnošću osoblja Aerodroma Crne Gore, kao i stazama vodiljama, taktilnim pismom i orijentacionom mapom“, kazao je Joketić.

Rukovoditeljka projekta u ime ACG, Nina Planinić prezicirala je opremu koja je instalirana.

  1. Taktilna staza vodilja i orijentacioni plan na Brajevom pismu na Aerodromu Podgorica;
  2. Lokalni mikrofoni na pultovima informacija, šalterima za registraciju putnika i prtljaga i šalterima za pasošku kontrolu na Aerodromu Podgorica i Aerodromu Tivat koji olakšavaju komunikaciju sa osobljem;
  3. Video zid u terminalnoj zgradi Aerodroma Podgorica radi bolje pristupačnosti i pregleda svih važnih informacija poput reda letjenja;
  4. Kontrasne trake u toaletima za OSI na Aerodromu Podgorica i Aerodromu Tivat;
  5. Oznake na Brajevom pismu na šalterima informacija, šalterima za registraciju putnika i prtljaga i šalterima za pasošku kontrolu, na vratima toaleta za OSI –  na Aerodromu Podgorica i Aerodromu Tivat;
  6. Oznake u obliku broja na izlazima većih dimenzija na Aerodromu Podgorica; 
  7. Prilagođena zvanična stranica ACG za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida (opcije:  uvećanje fonta, crno-bijelo, negativni kontrast, visoki kontrast, svijetla pozadina, podvlačenje linkova, čitljiviji font).

“Aerodromi Crne Gore nastaviće da budu primjer pozitivne prakse u svim sferama, a posebno u kontekstu jednakog tretmana, poštovanja ličnosti i dostojanstva osoba sa invaliditetom”, poručila je Planinić.

Ona je podsjetila da je ranije dio zaposlenih Aerodroma Crne Gore, koji su u direktnom kontaktu sa putnicima, uspješno završio i praktičnu obuku u cilju poboljšanja usluga zemaljskog opsluživanja putnika potpuno i djelimično oštećenog vida. 

Predstavljanju rezultata projekta, osim osoblja ACG i članova Saveza slijepih, prisustvovali su i predstavnici NVO Mladi sa hendikepom, Ministarstva kapitalnih investicija, Ministarstva evropskih poslova, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Uprave policije, Uprave prihoda i carina, Air Montenegra, Glavnog grada i Luke Kotor.

Skip to content