Select Page

Dva najmodernija nova fiksna skenera vrijedna preko 180 hiljada eura, instalirana su na Aerodromu Tivat. Rijec je o uredajima americkog proizvodaca „Evolve Technology“ koji su namijenjeni za otkrivanje metalnih predmeta i eksplozivnih materija.   

Novi skeneri su stavljeni u probni rad u prisustvu inspektora za bezbjednost Agencije za civulno vazduhoplovstvo Crne Gore Krsta Pavicevica, pomocnika za bezbjednost izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore Jovana Macića i nacelnika za bezbjednost Aerodroma Tivat Boška Lukovica. Na uredajima će se u narednom peridu obucavati osoblje Službe bezbjednosti Aerodroma Tivat prije nego novi skeneri budu postavljeni na konacnu lokaciju – na prilaze ulaznim vratima same terminalne zgrade tivatske vazdušne luke, sa njene tzv. kopnene strane.


 
„Skeneri su namijenjeni kontroli svih lica koja iz bilo kojeg razloga prilaze kopnenoj, odnosno javnoj zoni aerodroma. Praksa kontrole te zone u vazdušnim lukama sa aspekta unošenja metalnih predmeta ili eventualno, eksplozivnih materija, uvedena je tek nedavno i to su novi standardi koje za sada primjenjuje samo manji broj država u Evropi i svijetu. Ipak, s obzirom da će ti standardi biti uskoro obavezni po preporuci Medunarodne civilne vazduhoplovne organizacije ICAO, mi smo došli u priliku da budemo medu predvodnicima te prakse jer su ovavi skeneri do sada u Evropi instalirani na samo par najvecih i najbitnijih aerodroma“, kazao je Macić istakavši da tih skenera nema još ni  na jednom od aerodroma u bivšoj Jugoslaviji.
Novi skeneri će biti postavljeni na stalne pozicije pred prilazom terminalnoj zgradi aerodroma u Tivtu najkasnije do aprila naredne godine a svojim kapacitetom od 600 ljudi na sat po uredaju, nece uticati na  propusnu moc putnickog terminala.
Skip to content