Select Page

Poštovani putnici,

Da li znate da lično možete da nam pomognete da vaša, ali i sigurnost svih ostalih putnika i odvijanja kompletnog avio saobraćaja, bude na najvišem nivou?

Npr. kada u putu od terminalne zgrade do aviona na podu uočite kamenčić, privjezak, točkić kofera, žicu ili bilo koji predmet kom tu nije mjesto, to, ljubazno molimo, treba da prijavite prvom našem kolegi s kojim se sretnete, a kog ćete prepoznati po narandžastom ili zelenom prsluku.

Uprkos tome što naše operativne službe redovno i svakodnevno sprovode detaljne kontrole i uklanjanje stranih predmeta sa operativnih površina, danas smo, u cilju jačanja kolektivne svijesti o značaju sigurnosti, podstakli i kolege koje rade u kancelarijama da izađu na platformu i “zasuču rukave” i učestvuju u tradicionalnoj akciji FOD (Foreign Object Debris) walk. FOD je, dakle, svaki strani predmet koji se nalazi na platformi i drugim operativnim površinama za kretanja vazduhoplova mora da bude uklonjen.

Ovo je prilika i da istaknemo važnost uloge kolega iz Službe zemaljskog opsluživanja i Tehničke službe i da im zahvalimo što svakodnevno, zbog sigurnosti putnika, posada i nesmetanog odvijanja saobraćaja, obavljaju sve aktivnosti bez obzira na vremenske uslove.

Osim zaposlenih ACG, u akciji su učestvovali i naši partneri – Austrian Airlines, Air Astana, Jugopetrol, Coffe Cake, Montenegro Duty Free i Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova.

U akciji je učestvovalo više od 100 ljudi.

Skip to content